GÕ ĐỂ TÌM KIẾM (ESC ĐỂ THOÁT)

Skip to Content

Sức chứa phòng

Quy định số lượng người tiêu chuẩn bao gồm trong tiền phòng:

Phòng Deluxe             2 người lớn & 1 trẻ em (dưới 12 tuổi)

Phòng Superior          2 người lớn & 1 trẻ em (dưới 12 tuổi)

Phòng Standard          2 người lớn & 1 trẻ em (dưới 12 tuổi)

  • Mỗi phòng kê thêm được tối đa một (01) giường phụ.
  • Khi phòng đã quá 2 người tiêu chuẩn. Phát sinh thêm trẻ em trên 12 tuổi hoặc người lớn, sẽ cần thanh toán 100.000 VND phụ phí. Phát sinh tối đa 1 trẻ em trên 12 tuổi, hoặc 1 người lớn, hoặc 2 trẻ em dưới 6 tuổi. Vượt hạn mức trên khách hàng vui lòng đặt thêm phòng.
Translate »
Facebook Zalo 0933.869.119