GÕ ĐỂ TÌM KIẾM (ESC ĐỂ THOÁT)

Skip to Content

Chính sách hủy phòng

Đối với đặt phòng giá tiêu chuẩn:

  • Thông báo huỷ phòng trước 07 ngày trước ngày nhận phòng sẽ không tính phí.
  • Thông báo huỷ phòng từ 07 đến 03 ngày trước ngày nhận phòng: thanh toán 50% trên tổng phí đặt phòng.
  • Thông báo huỷ phòng ít hơn 03 ngày trước ngày nhận phòng: thanh toán 100% tổng phí đặt phòng.

Đối với đặt phòng giá khuyến mãi:

  • Không chấp nhận thông báo huỷ phòng tại bất kỳ thời điểm nào sau khi nhận được xác nhận đặt phòng.
  • Trường hợp Qúy khách không đến nhận phòng mà không thông báo, Qúy khách sẽ phải chịu thanh toán toàn bộ tổng phí đặt phòng.

Trường hợp bất khả kháng

  • Trong các trường hợp bất khả kháng (có nghĩa là bất kỳ hoàn cảnh khách quan nào không lường trước được và không thể tránh khỏi, bao gồm nhưng không giới hạn như các cuộc đình công, rối loạn dân sự, chiến tranh, hoả hoạn, lũ lụt, các trường hợp khẩn cấp khác hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc sửa chữa cần thiết và thiết yếu của khách sạn…) khiến cho khách sạn không thể thực hiện nghĩa vụ được nêu, khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự tổn thất, thiệt hại, chi phí, khiếu nại, …. vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Translate »
Facebook Zalo 0933.869.119